×

Regulament

§ 1 Dispoziții generale

1.  Aceste regulamente, denumite în continuare "regulamente", definesc condițiile generale, principiile de bază, modul de funcționare, funcționare și furnizarea de servicii prin mijloace electronice a site-ului web la adresa: https:\\omnibus24.net


2. Proprietarul site-ului este OTCS Spółka Akcyjna cu sediul social în Varșovia

3. Utilizând Site-ul, Utilizatorul declară că a citit Regulamentul și își acceptă în totalitate termenii.

§ 2 Definiții

1. Moneda virtuală - un drept de proprietate transferabil, cu caracter financiar, care asigură posibilitatea utilizării unităților monetare virtuale în conformitate cu normele prevăzute pentru un anumit tip de monedă virtuală, care nu este un mijloc de plată legal sau un monedă electronică în sensul Legii din 19 august 2011 serviciile de plată, nici un instrument financiar în sensul Legii din 29 iulie 2005 tranzacționarea instrumentelor financiare, dar pot fi lăsate persoanei în sistemul TIC sau în fotografiile sale; lista de monede virtuale, care este afișată în secțiunea Service, este specificată în Anexa nr 1 la Regulament. 

2. Prestatorul de servicii -  Proprietarul site-ului

3. Utilizator - entitatea verificată utilizând Site-ul Web.

4. Servicii - servici legate de cumpărarea și vânzarea de Monede virtuale prin intermedierea asocierii Utilizatorilor cu ofertele disponibile pe piața Serviciilor de Tranzacții inclusiv Valutele virtuale și alte servicii care permit funcționarea și utilizarea Site-ului.

5. Contract - contractul încheiat între Prestatorul de servicii și Utilizator care reglementează condițiile de utilizare de către Utilizatorul Serviciilor furnizate de Prestatorul de servicii ca parte a Website-ului.

 6. Site-ul Web - site-ul Furnizorului de servicii situat la: https: \\ omnibus24.net cu subpaginile.

7. Tranzacție - un contract de vânzare (vânzare sau cumpărare) de Monedă Virtuală în schimbul altei Monede Virtuale sau în schimbul numerarului efectuat prin intermediul site-ului între Utilizatori.

8. Detalii de conectare - adresa de e-mail și parola stabilite de Utilizator.

9. Cont - cont Utilizatorului de pe site.

10. Mijloacele băneşti  - moneda poloneză (PLN) și monedele străine specificate în Anexa 2 la Regulament.

11. Panoul de utilizator - Serviciul este disponibil după conectarea la cont, constând în furnizarea utilizatorului a instrumentelor necesare pentru gestionarea contului și utilizarea altor servicii, în special, Serviciul, inclusiv încheierea tranzacțiilor.

§ 3 Înregistrarea Utilizatorului și Contul

1. Pentru a utiliza serviciile, utilizatorul trebuie să creeze un cont pe site. Navigarea conținutului site-ului se poate face anonim și fără înregistrare.

2. Pentru a crea un cont, Utilizatorul trebuie să completeze formularul de înregistrare și să furnizeze datele necesare, inclusiv datele personale și Datele Înregistrate.

 3. Utilizatorul este obligat să furnizeze date reale, actuale și complete. Utilizatorul este responsabil pentru consecințele furnizării de date incorecte sau false în formular. Este interzis să adăugați conținuturi ilegale în formulare.

4. Pentru a trimite formularul de înregistrare, finalizați activarea și activarea Contului și începeți să utilizați Serviciile, trebuie să acceptați Regulamentul și Politica de confidențialitate, și acceptarea linkului de activare trimis de către site-ul Web la adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare. Acceptarea prezentului Regulament și a politicii de confidențialitate, Utilizatorul este de acord cu toate dispozițiile și se angajează să le respecte.

5. După crearea unui cont, Utilizatorul se conectează la Contul său folosind Datele de Conectare.

6. Utilizatorul este obligat să nu divulge Contul sau Datele de Conectare ale altor persoane.

7. Utilizatorul poate avea doar un singur Cont.

8. Utilizatorul este obligat să actualizeze datele solicitate în procedura de creare a Contului, dacă s-au schimbat. Utilizatorul actualizează datele conținute în formularul de înregistrare prin actualizarea profilului Utilizatorului. 

9. În cazul încălcării de către Utilizator a prevederilor Regulamentului sau a Politicii de confidențialitate, Prestatorul de Servicii își rezervă dreptul de a bloca accesul la Cont sau Serviciul respectivului Utilizator.

§ 4 Încheierea Tranzacțiilor prin intermediul Site-ului

1. Încheierea și executarea tranzacțiilor este posibilă după ce utilizatorul îndeplinește următoarele cerințe:

a) înregistrarea completă a utilizatorului și deschiderea unui cont;

b) conectarea la Cont de Utilizator folosind Datele de Conectare;

c)  Plasarea unei comenzi pentru încheierii unei tranzacții.

2. Perioada de înregistrare a monedei virtuale depinde de numărul necesar de confirmări și variază în funcție de moneda virtuală selectată.

3. Plasarea unei comenzi pentru încheierea unei Tranzacții are loc prin selectarea și specificarea tuturor elementelor și formei necesare a Tranzacției (în special, prețul și cantitatea monedei virtuale achiziționate sau vândute). 

4. Timpul de executare a Tranzacției din momentul plasării fondurilor nu depășește 72 de ore dacă achiziționați Bitcoins și nu mai mult de 24 de ore în cazul unei tranzacții care implică schimbul de Bitcoins pentru o altă Monedă Virtuală.

5. Site-ul web nu garantează un profit pentru modificarea diferenței de curs valutar a Monedei Virtuale. 

§ 5 Retragerea Monedelor Virtuale

1. Retragerea Monedelor Virtuale înregistrate pe Cont are loc prin plasarea unei comenzi instrucțiunii de retragere a Monedei Virtuale: 

a) la adresa indicată de Utilizator - în cazul retragerii sub formă de Monedă Virtuală

b) la numărul de cont indicat de Utilizator - în cazul retragerii sub formă de Mijloace Băneşti.

2. Plățile prevăzute la § 5 alin. 1, pot avea loc numai în contul bancar sau la adresa indicată de Utilizator. În cazul retragerii mijloacelor băneştii în numerar, acestea se poate face numai în bază actului de identitate al Utilizatorului. Toate costurile suplimentare legate de retragerea mijoloacelor băneşti, inclusiv costul comenzilor poștale, vor fi suportate de Utilizator.

3. Perioada de înregistrare a Monedei Virtuale la adresa indicată de Utilizator depinde de numărul necesar de confirmări și variază în funcție de Moneda Virtuală selectată.


4. Timpul pentru realizarea retragerii menționate la § 5 alin. 1 punct b) este de până la șapte zile de la momentul acceptării plasării comenzii.


§ 6 Alte obligații ale Utilizatorului 


1. Este inacceptabil să utilizați Site-ul web într-un mod care permite sau să intenționați accesul neautorizat la sistemul informatic al Furnizorului de Servicii, introducerea de malware-ului intenționat sau împiedicarea funcționării corespunzătoare a Site-ului.


2. Utilizatorul este obligat să utilizeze Site-ul, inclusiv conținutul disponibil în acesta, numai pentru uz personal, în conformitate cu scopul Site-ului, prevederile legale, dispozițiile Regulamentului, obiceiuri bune și principii general acceptate de utilizarea Internetului cu respectarea drepturilor terților.


3. Utilizatorul este obligat să foloseasca Site-ul cu bună-crediință. Dacă sunt detectate erori în software-ul Site-ului, Utilizatorul este obligat să notifice imediat Furnizorului de Servicii și este obligat să se abține să folosească erori în detrimentul Furnizorului de Servicii sau al altor Utilizatori.


4. Utilizatorul se obligă să furnizeze toate informațiile și materialele care pot fi solicitate de Prestatorul de Servicii în legătură cu Tranzacția. Prestatorul de servicii are dreptul  să refuze sau să suspende tranzacția sau să blocheze Contul de Utilizator în cazul când Utilizatorul nu reușește să furnizeze în timp util informațiile și materialele solicitate de Prestatorul de servicii.


§ 7 Plata serviciilor


1. Prestarea de Servicii este plătibilă. 


2. Plata Serviciilor prestate se percepe automat folosind Monedele Virtuale înregistrate pe Cont în care se execută această Tranzacție. 3. Regulile detaliate de colectare și valoarea taxelor sunt indicate în Tabelul de Taxe și Comisioane.


4. Modificarea Tabelului de Taxe și Comisioane nu constituie o modificare a Regulamentului.


§ 8 Proceduri speciale în domeniul securității Tranzacțiilor

1. în cazul Prestatorul de Servicii are suspiciune bine fondată că este posibil să se fi comis o infracțiune înainte de a accepta Tranzacția pentru executare, în special, suspiciunea că tranzacția poate fi legată de comiterea unei infracțiuni sau a căror circumstanțe indică faptul că aceasta ar putea fi legată de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului, Prestatorul de Servicii are dreptul: (i) să efectueze verificarea suplimentară a utilizatorului care efectuează tranzacția; sau (ii) refuză să efectueze tranzacția;


2. Verificarea suplimentară a utilizatorului de către Prestatorul de Servicii poate consta în special în obligația Utilizatorului de a trimite o scanare a cărții de identitate, permis de conducere sau pașaport a Utilizatorului. și dacă acest lucru se dovedește insuficient, și un alt document care conține datele utilizatorului pentru a completa sau verifica datele distribuite privind identitatea Utilizatorului.


3. Datele utilizatorului furnizate în timpul procesului de creare și verificare a contului trebuie să fie identice cu detaliile proprietarului contului bancar, din care Utilizatorul efectuează o depunere în cont.


4. În cazul în care, după verificarea Utilizatorului, îndoielile cu privire la caracterul infracţional al Tranzacției nu vor fi eliminate, în special când identitatea Utilizatorului nu va fi determinată sau va exista în continuare o îndoială dacă declarația de intenție făcută de Utilizator nu este defectuoasă, Prestatorul de Servicii va refuza efectuarea Tranzacției. 5. Verificarea pozitivă a Utilizatorului și eliminarea îndoielilor cu privire la natura infracţionala a Tranzacției este baza realizării Tranzacției. 


6. Performanța ulterioară a Tranzacției după procedura de verificare are loc odată cu adoptarea unui curs între respectivele Valute Virtuale, care era în vigoare la data depunerii Tranzacției, și niciuna dintre părțile Tranzacției nu are dreptul la nici o pretenție legată de aceasta, în special în ceea ce privește profiturile pierdute.


7. Dacă Prestatorul de Servicii are o suspiciune rezonabilă de săvârșire a unei infracțiuni în timpul Tranzacției sau după încheierea Tranzacției, în special, suspiciunea că tranzacția poate fi legată de comiterea unei infracțiuni sau a căror circumstanțe indică faptul că aceasta ar putea fi legată de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului, Prestatorul de Servicii are dreptul: (i) să facă verificarea suplimentară a utilizatorului care efectuează Tranzacția; suspendarea realizării Tranzacției- ceea ce se înseamnă limitarea temporară a dispunerii și utilizării unei părți din valorile proprietății înregistrate în Cont, constând în împiedicarea Utilizatorilor să efectueze Tranzacția; sau (iii) blocarea Contului Utilizatorului - aceasta este menită să împiedice temporar disponibilitatea posesiei și utilizarea tuturor valorilor materiale din valorile înregistrate în Contul Utilizatorului; până la eliminarea îndoielilor prin verificarea Utilizatorului sau prin soluționarea definitivă a acestor îndoieli de către organele de urmărire penală și judiciare desemnate în acest scop.8. Suspendarea Tranzacției sau blocarea Contului are loc la cererea sau ca rezultat al oricărei decizii a oricărui organism din Republica Polonă (Uniunea Europeană sau orice altă instituție înființată pe baza unui acord internațional din care Republica Polonă face parte). Suspendarea tranzacției sau blocarea Contului Utilizatorului poate avea loc și la cererea justificată a unei bănci sau a unei alte instituții financiare.


9. Dacă Tranzacția este executată după ce Tranzacția a fost suspendată sau Contul Utilizatorului este blocat, se folosește cursul de schimb dintre respectivele Valute Virtuale, care era în vigoare la data depunerii Tranzacției, și niciuna dintre părțile la Tranzacție nu are dreptul la nici o pretenție legată de aceasta, în special în ceea ce privește profiturile pierdute.


10. Prestatorul de servicii trebuie să informeze imediat părțile la tranzacție cu privire la refuzul de a executa tranzacția, să suspende executarea tranzacției sau să blocheze Contul.


§ 9 Răspunderea Prestatorului de servicii


1. Prestatorul de servicii nu este responsabil pentru întârzieri, erori sau întreruperi în furnizarea Serviciilor care rezultă direct sau indirect din evenimente cauzate de forța majoră (vis maior), cum ar fi inundații, incendii, uragane, cutremure sau evenimente asemănătoare cu forța majoră și pe care Prestatorul de servicii nu și-a putut opune sau preveni, cum ar fi războiul sau starea de urgență.


2. Prestatorul de servicii nu este responsabil pentru - care rezultă din circumstanțele pe care Prestatorul de servicii nu le-a putut preveni, în ciuda măsurile de precauție (due diligence) nu a putut să o împiedice - întârzieri, erori sau întreruperi în furnizarea Serviciilor, care rezultă din interferența conexiunii la Internet folosite de Utilizator, care nu duce la defecțiuni ale echipamentelor din partea Prestatorului de servicii, interferențe cu conexiunile de telecomunicații, erori softwar-ul sau care sunt rezultatul unei interferențe neautorizate de către Utilizatori sau terțe părți sau care rezultă din orice alte perturbări ale funcționării dispozitivelor sau întreruperilor de alimentare.


3. Prestatorul de servicii nu este responsabil pentru eșecul Utilizatorului de a obține profit sau pentru pierderea Utilizatorului asociată sau rezultată din cumpărarea sau vânzarea de Valută Virtuală prin intermediul site-ului web.


4. Prestatorul de servicii nu este responsabil pentru infracțiuni penale comise de utilizatori. În cazul în care Utilizatorul comite un act interzis folosind Valuta Virtuală achiziționată sau vândută prin intermediul Site-ului web, Prestatorul de servicii pe baza unei cereri justificate și finale a autorităților de aplicare a legii și a instanțele comune sunt obligate să furnizeze date utilizatorului și date  Tranzacției.


5. Utilizatorul recunoaște și acceptă riscurile potențiale legate de activitățile altor utilizatori care folosesc date false sau identitate falsă. Datorită faptului că verificarea utilizatorilor prin Internet este limitată, Prestatorul de servicii nu poate și nu confirmă toate datele furnizate de către fiecare Utilizator.


6. Prestatorul de servicii are dreptul să suspende funcționarea Site-ului în cazul în care este necesar să actualizeze software-ul sau existența unor circumstanțe care împiedică funcționare corectă a Site-ului. În această situație, informațiile despre suspendarea Site-ului și data planificată a reluării sale vor fi notificate în avans pe Site-ul Web. Prestatorul de servicii va depune toate eforturile pentru a se asigura că întreruperea serviciului în astfel de situații vor fi posibil cât mai scurtă..


§10 Cerinţe de sistem


1. Niciun software suplimentar nu trebuie să fie instalat pe computer pentru utilizarea Site-ului Web.


2. Pentru a utiliza Site-ul web este necesar să aibă:


a) un dispozitiv eficient care să permită accesul la Internet,


b) browserul care acceptă [HTML5 și CSS3 (versiunea Internet Explorer 10 (sau cea mai recentă), Mozilla Firefox 21.0 (sau o versiune mai nouă) sau Google Chrome 34 (sau o versiune mai nouă)


c) JavaScript și Adobe Flash Player (pentru un conținut anumit).


3. Pentru a utiliza Site-ul web, este recomandat să activați cookie-urile în b

4. Pentru utilizarea Site-ul web, este recomandat să aveți un software antivirus actualizat și un software "firewall".


§11 Contract; rezilierea și rezoluțiunea Contractului; Ștergerea Contului


1. Contractul de furnizare a serviciilor electronice se încheie de către Utilizator cu Prestatorul de servicii la înregistrarea completă a Utilizatorului și la crearea unui Cont. Conform Contractului, Utilizatorul obține accesul la contul de Utilizator în care poate utiliza serviciile.


2. Contractul de furnizare a serviciilor electronice se încheie pe o perioadă nedeterminată, dar nu există o perioadă minimă pentru care este încheiat.3. Utilizatorul care este consumator are dreptul să se retragă din Contract fără a da un motiv în termen de 14 zile de la data încheierii Contractului, prin depunerea unei declarații de retragere în scris la adresa sediului social al Proprietarului Site-ului prevăzut la § 1 alin. 2 din Regulament. Pentru a respecta acest termen, este suficient să trimiteți o declarație înainte de termenul limită menționat în propoziția anterioară. Dacă utilizați Serviciile înainte de expirarea termenului de mai sus, nu veți avea dreptul să vă retrageți din Contract.


4. Prestatorul de servicii poate rezoluțiunea Contractul cu Utilizatorul prin trimiterea pe adresa de e-mail a Utilizatorului furnizată în formularul de înregistrare a unei declarații privind rezoluțiunea Contractului cu o perioadă de preaviz de 14 zile, cu toate acestea, acordul va fi reziliat nu mai devreme de executarea tuturor instructiunile de incheiere a unei Tranzactii comandate de Utilizator inainte de a da o notificare de reziliere a Contractului.


5. În cazul în care utilizatorul încalcă prevederile prezentului regulament, Politica de confidențialitate sau reglementările legale Prestatorul de servicii are dreptul să rezolvă Contractul cu efect imediat.


6. Pe durata Contractului, Utilizatorul are dreptul sa rezilieze Contractul prin trimiterea unei declaratii de rezolviră a Contractului cu o perioada de preaviz de 14 zile trimisa la adresa sediului Proprietarului Site-ului indicata în § 1 sec. 2 din regulamente.


7. În timpul perioadei de preaviz, Utilizatorul nu are dreptul să depună instrucțiuni pentru executarea Tranzacției.

8. În cazul rezolvirii Contractului ca rezultat al rezolutiunii de către oricare dintre părți, furnizorul de servicii șterge Contul și este obligat să plătească Monedelor Virtuale gratuite (neacoperite de nicio Tranzacție) înregistrate în Cont în cel mult 14 zile de la data Rezolvării Contractului. 


§ 12 Datele cu caracter personal și Politica de Confidențialitate


Regulile detaliate privind protecția vieții private și principiile de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorilor sunt stabilite în Politica de Confidențialitate a Site-ului


§ 13 Procedură reclamaţii


1. Datorită funcționării necorespunzătoare a Site-ului, Utilizatorul are dreptul să depună o reclamaţie. Utilizatorul poate trimite o reclamaţie în unul din următoarele moduri:a) prin e-mail la adresa: complaints@omnibus24.net


b) în scris, la adresa indicată în § 1 alin. 2


2. Reclamaţia trebuie să conțină: numele, prenumele și adresa pentru corespondența sau adresa de e-mail a Utilizatorului, prezentarea detaliată a obiecțiilor ridicate împreună cu justificarea acestora și indicarea așteptărilor privind modalitatea de examinare a reclamației.

3. Reclamațiile sunt considerate prompt, însă nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii reclamații de către Prestatorul de servicii.


4. Prestatorul de servicii va informa Utilizatorul despre rezultatul procedurii de reclamație în forma în care a fost raportată reclama

§ 14 Dispoziții finale


1. Acest Regulament se poate schimba. Fiecare modificarea a Regulamentelui va intra în vigoare la șapte zile de la modificarea Regulamentul Site-ului web, cu rezerva că prevederile Regulamentelor în formularea actuală se aplică tranzacțiilor începute înainte de intrarea în vigoare a amendamentelor. Utilizatorul la prima (de la data intrării în vigoare a amendamentelor la Regulamentul) care se loghează pe Site-ul Web va fi informat despre astfel de modificări și despre posibilitatea acceptării lor. Lipsa de acceptare a noii formulare a Regulamentelui este aceeași cu rezolvirea Contractului de furnizare a serviciilor prin intermediul Website-ului


2. Furnizarea Serviciului este supusă legislației poloneze.


3. Soluționarea oricăror litigii între Prestatorul de servicii și Utilizatorul care este consumator în sensul art. 221 din Codul civil, el este supus instanțelor judecătorești comune în conformitate cu proprietățile care rezultă din prevederile Codului de procedură civilă.
4. Soluționarea oricăror litigii între Prestatorul de servicii și Utilizatorul care nu este consumator în sensul art. 221 din Codul civil, el este supus instanțelor comune datorită sediului Prestatorului de servicii.

DE CE NOI

uite, de ce merită să lucrați cu noi

ÎNREGISTRARE

Înregistrați-vă și câștigați bani cu noi

Faceți clic pentru a vă conecta la panoul investitorului. Cumpărați, vindeți și câștigați cu noi.

Nu aveți încă un cont? Utilizați formularul de înregistrare și începeți să câștigați bani astăzi.

TOATE CONEXIUNILE
CODIFICATE