×

news
2018-06-04 14:47:01

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła przetarg na przeprowadzenie kampanii społecznej ostrzegającej przed inwestowaniem w kryptowaluty.

KNF znowu atakuje społeczność kryptowalutową, ogłaszając przetarg na drugą kampanię „ostrzegającą przed inwestowaniem w kryptowaluty”. Jak podaje oficjalny komunikat ze strony KNF, zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej promującej aplikację KNF Alert oraz budującej świadomość istnienia ryzyk związanych z inwestowaniem w kryptowaluty, piramidy finansowe oraz działalność forex nienadzorowaną przez KNF.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na „Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej promującej aplikację
KNF Alert oraz budującej świadomość istnienia ryzyk związanych z inwestowaniem
w kryptowaluty, piramidy finansowe oraz działalność forex nienadzorowaną przez KNF”
zamieszcza informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 615 000,00 zł brutto.

Powrót

WSZYSTKIE
POŁĄCZENIA SZYFROWANE